Slide Slide Slide

Dominikańskie Centum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

PORADNIK

1. Jak rozpoznać sektę (grupę destrukcyjną)?

W praktyce pracy naszych Ośrodków nie wystarcza socjologiczne ujęcie sekty jako religijnej lub społecznej grupy wyodrębniającej się z szerszego nurtu religijnego bądź społecznego.
Posługujemy się bliższą odbiorowi społecznemu definicją sekty jako negatywnej pod względem etycznym grupy religijnej czy parareligijnej.
Czytaj więcej

2. Czym jest (psycho)manipulacja?

Psychomanipulacja – stosowanie pewnych mechanizmów wywierania wpływu, które wykorzystują podstawowe reguły psychologiczne kierujące przebiegiem ludzkiego postępowania. To forma zamierzonego i celowego oddziaływania na jednostkę (grupę osób), by ta wykonywała – nie zdając sobie z tego sprawy – czynności zaspokajające potrzeby manipulatora.
Czytaj wiecej

3. Czy grupa działająca w Kościele Katolickim może stać się sektą?

Kościół Katolicki nie jest monolitem.
W pracy naszych ośrodków spotykaliśmy przypadki w których brak reakcji na nadużycia i manipulację występujące w grupie, doprowadzał do stopniowego przekształcenia się zdrowej wspólnoty w grupę destrukcyjną (sektę).
czytaj więcej

4. Gdzie uzyskać pomoc?

Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich został poszkodowany w wyniku destrukcyjnej działalności grupy lub sekty.
Możecie uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie w Dominikańskim Centrum Informacji o NRR i Sektach.
Czytaj więcej

5. Czy grupa w której jestem jest sektą?

Zrób test. Przekonaj się sam.
Ale pamiętaj, niezależnie od tego do jakiej grupy/wspólnoty trafiłeś, nie powinieneś zwalniać się z krytycznego myślenia. Wiedza na temat destrukcyjnych mechanizmów oraz właściwa ocena zachowań występujących w grupie mogą ustrzec cię przed zagrożeniem.
Czytaj więcej

6. Co zrobić, gdy ktoś z Twoich bliskich związał się z sektą?

Poniżej podajemy kilka najważniejszych wskazówek, które pomogą Ci w kontakcie z osoba uwikłaną w destrukcyjną działalność sekty.
Czytaj więcej
O nas

Nasze ośrodki od 1995 roku niosą pomoc rodzinom i osobom dotkniętym problemem destrukcyjnej działalności sekt. Zadaniem jakie przed sobą stawiamy jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną.

W naszych działaniach koncentrujemy się na zidentyfikowaniu moralnie negatywnego wpływu psychologicznego i ideologicznego niezależnie od jego pochodzenia, oraz na ochronie przed takim wpływem osób lub grup. Kierujemy się przy tym dobrem osoby zagwarantowanym między innymi w Deklaracji Praw Człowieka. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do uzyskania wiedzy na temat grupy z którą ma kontakt.

Zainteresowanym osobom udzielamy informacji dotyczących poszczególnych grup, metod manipulacji i rozbijania osobowości stosowanych przez grupy destrukcyjne, a także sposobów przeciwdziałania im oraz zasad postępowania wobec osób uwikłanych w sekciarski typ przynależności. Prowadzimy zajęcia profilaktyczne. Ich celem jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej funkcjonowania sekt, sposobów werbowania, kryteriów oceny grup destrukcyjnych oraz podejmowania środków ostrożności.

Deklaracja Dominikańskiego Centrum Informaci o NRR i Sektach