Szkolenia

Wiedza nas chroni. Prowadzimy szkolenia o sposobach działania grup destrukcyjnych.

potrzeba profilaktyki
Warsztaty i prelekcje oferowane przez nasze Ośrodki wpisują się w szeroko rozumianą profilaktykę zagrożeń związanych z działalnością grup destrukcyjnych. Ich celem jest dostarczenie wiedzy o sposobach działania takich grup, mechanizmach manipulacji oraz zasadach pomocy osobom poszkodowanym.

Wiedza zdobyta podczas szkoleń, nie tylko broni nas przed działaniem grup destrukcyjnych, ale w wymiarze pozytywnym pozwala na budowanie zdrowych relacji międzyludzkich, a co za tym idzie zdrowych wspólnot, opartych na szacunku i trosce o drugiego człowieka.

O proponowane przez nas programy szkoleniowe należy pytać bezpośrednio w najbliższym ośrodku. Adresy ośrodków znajdą państwo w zakładce kontakty.

Jakie szkolenia prowadzimy?

  • Czym są sekty i jak działają.
  • Jak chronić siebie i swoich bliskich przed grupami destrukcyjnymi.
  • Jak pomagać osobom uwikłanym oraz ich rodzinom.
  • Uzależnienie od grupy. Między indywidualnością a wspólnotą.
  • Zdrowa wspólnota a sekta.
  • Asertywność. Jak odważnie mówić „nie”.
Skontaktuj się z najbliższym Ośrodkiem i dowiedz się jakie szkolenia prowadzą.
znajdź najbliższy Ośrodek