Dokumnety Państwowe

Niektóre dokumenty państwowe mówiące o sektach i nowych ruchach religijnych.

20

sty 2016

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce. Warszawa 2000.

Opublikowane przez / w Państwowe / No comments yet

SPIS TREŚCI
WSTĘP
CZĘŚĆ PIERWSZA: Sekty w Polsce ? perspektywa społeczna
I. PROBLEMY TERMINOLOGICZNE
II. PRZYCZYNY POWSTAWANIA I ROZWOJU SEKT
1. Przyczyny ustrojowe
2. Przyczyny społeczne
3. Przyczyny indywidualne
III. KLASYFIKACJA I STRUKTURA SEKT
1. Klasyfikacja sekt
2. Struktura sekty
IV. FORMY PRAWNE PRZYJMOWANE PRZEZ SEKTY
1. kościoły i inne związki wyznaniowe
1) wolność sumienia i religii
2) rodzaje statusu prawnego kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
3) zasady rejestracji kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
2. stowarzyszenia

CZĘŚĆ DRUGA: Sekty jako grupy destrukcyjne
I. CHARAKTERYSTYKA SEKTY
1. Cechy różnicujące sektę od innych grup społecznych
1) silnie rozwinięta struktura władzy
2) znaczna rozbieżność między celami realizowanymi a deklarowanymi
3) ukrywanie faktycznych norm grupowych
2. przyczyny i skutki przynależności do sekt
1) przyczyny przynależności do sekt
2) skutki przynależności do sekt
II. NIEKTÓRE ZJAWISKA PATOLOGICZNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT
1. naruszanie prawa karnego
2. naruszanie prawa rodzinnego
3. inne naruszanie prawa
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Pobierz: Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnoścą sekt w Polsce. (pdf)

http://www.mswia.gov.pl/ftp/pdf/raport_o_sektach.pdf

Wybierz, gdzie chcesz się tym podzielić:

Cieszymy się, że uważasz nasze treści za wartościowe.

Podobne