Dokumenty kościelne

Co Kościół mówi na temat sekt i nowych ruchów religijnych?